Sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ng Procurement Service - Department of Budget and Management (PS-DBM), malugod naming pinasasalamatan ang lahat ng aming mga client-agencies, partner merchants, at iba pang stakeholders kabilang ang publiko sa patuloy niyong suporta at tiwala. Kayo ang aming inspirasyon sa paghahandog ng dekalidad na serbisyo publiko sa lahat ng mamamayan.

Inaasahan namin ang inyong pananatili sa pag-usad ng panahon, at katumbas nito ay ang aming walang humpay na dedikasyong kayo'y mapaglingkuran — sa panahon ng pandemya at sa iba pang hamon ng hinaharap.

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa ating lahat!

Back to Top